Πληροφορίες

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Το Λαογραφικό Mουσείο της Ε.Η.Μ.
     
  Στεγάζεται σε κτίριο στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου, στην πόλη των Ιωαννίνων
 
Λαογραφικό Μουσείο Ζαβρόχου
  Το λαογραφικό μουσείο Ζαβρόχου περιλαμβάνει σημαντικά εκθέματα από την καθημερινή ζωή των Πωγωνισίων
 
Λαογραφικό Μουσείο Στρατίνιστας
  Στο λαογραφικό μουσείο Στρατίνιστας εκτίθενται αντικείμενα καθημερινής χρήσης
 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Μετσόβου
  Το μουσείο στεγάζεται στο μεγαλόπρεπο ανοικοδομημένο αρχοντικό του Γ. Αβέρωφ - Τοσίτσα
 
Λαογραφικό Μουσείο Σκουφάς
  Είναι ένα διόροφο νεοκλασικό οίκημα πλάι στο Γεφύρι και έχει σκοπό να παρουσιάσει την τοπική λαϊκή παράδοση.
 
Μουσείο Αγροτικής Ιστορίας και Λαϊκής Τέχνης Αρόλιθος
  Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στο Μουσείο αποτελούν πολύτιμα στοιχεία του κρητικού πολιτισμού
 
Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά
  Πρόκειται για εθνογραφικό-τεχνολογικό μουσείο, μοναδικό για το θεματικό του αντικείμενο στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη.
 
Λαογραφικό Μουσείο Πνευματικού Κέντρου Μελιγγών
  Επί 10 χρόνια δραστήριοι κάτοικοι, συγκέντρωσαν υλικό για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Δωδώνης και της μικρής Λάκας Σουλίου.
 
Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας
  Το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας ανέλαβε την προβολή της κρητικής παραδοσιακής κοινωνίας στο Διαδίκτυο
Λαογραφικό Μουσείο Λαζαρίδη
     
  Το Μουσείο Λαζαρίδη βρίσκεται στο όμορφο παραδοσιακό χωριό Κουκούλι του Ζαγορίου.
 
Λαογραφικό Μουσείο Πωγωνιανής
  Το λαογραφικό μουσείο Πωγωνιανής ιδρύθηκε από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Πωγωνιανής
 
Λαογραφικό Μουσείο Παρακαλάμου
  Στο χωριό Παρακάλαμος του Πωγωνίου λειτουργεί αξιόλογο λαογραφικό μουσείο
 
Λαογραφικό Μουσείο -Πολύδροσο
  Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Πολυδροσιτών ίδρυσε το πρώτο Λαογραφικό Μουσείο του Νομού Θεσπρωτίας το 1971
 
Λαογραφικό Μουσείο Καραλή
  Για περισσότερα από τριάντα χρόνια συλλέγει και καταγράφει έναν τρόπο ζωής μιας περιοχής στην οποία γεννήθηκε και ζει
 
Λαογραφικό Μουσείο Σαμοθράκης
  Το Λαογραφικό Μουσείο πρωτολειτούργησε το 1985 υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου
 
Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού
  ο Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού καταγράφει νηφάλια και προσεκτικά μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Ελληνισμού
 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Φ.Σ.Φ. "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
  Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας "Ο Αριστοτέλης" ιδρύθηκε το 1941 και συμβάλλει σημαντικά στην πολιτιστική ζωή της πόλης.
 
Αγροτικό Μουσείο Ιτέας Καρδίτσας
  Πρόκειται για το πρώτο αγροτικό μουσείο που δημιουργήθηκε στο Θεσσαλικό χώρο.
Οργανισμοί, Ινστιτούτα, Ιδρύματα
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας
Ίδρυμα Οικονομικής και Βιομηχανικής Έρευνας
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Iνστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφοριών Για Επιχειρήσεις
Ωνάσειο Ίδρυμα
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας
Foundation for Economic and Industrial Research
Οργανισμός για την συνεργασία και την ανάπτυξη
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ελληνοϊταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Financing Innovation - Cordis EU
Business Angels - Ευρώπη
Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδας
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.-Ε.Σ.Υ.Δ.
E-business Forum
ΠΡΑΞΙΣ - Help Forward
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
Πρόγραμμα Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά
Πρόγραμμα Ready4Growth για νεοσύστατες επιχειρήσεις Πληροφορικής
Εβδομαδιαία παρουσίαση των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης (για μικρές επιχειρήσεις)
Entrepreneurship Funding Guide - ALBA
Intellectual Property Rights Helpdesk
 

Ινστιτούτα και Φορείς Πιστοποίησης
GLOBALG (EUREPGAP)
EUROCERT
ΟΠΕΓΕΠ
TUV
Ελληνικό 'Ιδρυμα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
ΔΗΩ

Διεθνείς Οργανισμοί

CropLife INTERNATIONAL
Environmental Protection Agency (EPA)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Food and Drug Administration (FDA)
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (EPPO)


Υπουργεία-Φορείς χορήγησης έγκρισης φ.π. στην EE

Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry - BBA (Γερμανία)
German National MRLs
Ministère de l'agriculture (Γαλλία)
Pesticides Safety Directorate - PSD (Αγγλία)


Σύνδεσμοι Φυτοπροστασίας
Αγγλία - CPA - Crop Protection Association
Γαλλία - UIPP - Union des Industries de la Protection des Plantes
Αυστρία - FCIO - Fachverband der Chemischen Industrie
Βέλγιο - Phytofar - Association Belge de l'Industrie des Produits Phytosanitaires
Γερμανία - IVA - Industrieverband Agrar eV
CropLife International - Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυτοπροστασίας
Πορτογαλία - ANIPLA - Associação Nacional da Indústria para a Protecção das
ECPA - Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
Ιρλανδία - APHA - Animal and Plant Health Association
Ιταλία - AGROFARMA- Associazione Nazionale Imprese Fitofarmaci
Ισπανία - AEPLA - Asociaciσn Empresarial para la Protecciσn de las Plantas
Ολλανδία - NEFYTO - Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie
Ουγγαρία - HCIA - Hungarian Chemical Industry Association
Σουηδία - IVT - Industrin fφr Vδxt-och Trδskyddsmedel
Ελβετία - SSIC - Sociιtι Suisse des Industries Chimiques
Δανία - DCPA - Danish Crop Protection Association


Εξελίξεις στα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Αποφάσεις και εκθέσεις επαναξιολόγησης παλαιών δραστικών ουσιών (ανανεωμένη)
Κατάλογος αποφάσεων απόσυρσης παλαιών δραστικών ουσιών
Κατάλογος παλαιών δραστικών ουσιών: παρούσα κατάσταση
Κοινοτικά MRLs κατά καλλιέργεια (ανανέωση 29-10-2004)
Κοινοτικά MRLs κατά είδος τροφίμου (ανανέωση 29-10-2004)
Κοινοτικά MRLs κατά δραστική ουσία (ανανέωση 29-10-2004)
Europe FRESH QUALITY GUIDE Online
Υπολείμματα δραστικών ουσιών - Νομοθεσία (ανανεωμένη)
Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Υπουργικές Αποφάσεις σχετικές με τα Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Συνολικό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ
Σήμανση - Ταξινόμηση δραστικών ουσιών (απαιτήσεις DPD)
PSD - Πρόγραμμα αξιολόγησης της ΕΕ για νέες δραστικές ουσίες
PSD - Πρόγραμμα επαναξιολόγησης της ΕΕ για υπάρχουσες δραστικές ουσίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Νέες δραστικές ουσίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υφιστάμενες δραστικές ουσίες


Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε απευθείας σύνδεση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Υπουργεία και Εποπτευόμενοι Οργανισμοί

Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΟΠΕΓΕΠ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος
Γεωπονική Σχολή Αθηνών

Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αλιεία

Γεωργία

Κτηνοτροφία

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία

Αγροτικά Μηχανήματα

Αγροτουρισμός

Έγγειες Βελτιώσεις

Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

                            

Υπουργεία - Γεν. Γραμματείες

                                        Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

                                        Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

                                        Υπ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

                                        Υπ. Ανάπτυξης

                                        Υπ.  Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

                                        Υπ. Δημοσίας Τάξης

                                        Υπ. Δικαιοσύνης

                                        Υπ. Εθνικής άμυνας

                                        Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

                                        Υπ. Εξωτερικών

                                        Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

                                        Υπ. Μακεδονίας Θράκης

                                        Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών

                                        Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών

                                        Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

                                        Υπ. Πολιτισμού

                                        Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης

                                        Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                        Υφυπ. Αθλητισμού - Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού

                                        Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

                                        Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς

                                        Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή

                                         Βουλή των Ελλήνων

  Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

                                        Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθήνας

                                        Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

                                        Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

                                        Οικονομικό Παν. Αθηνών

                                        Γεωπονικό Παν, Αθηνών

                                        Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

                                        Πάντειο Παν. Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

                                        Παν. Πειραιώς

                                        Παν. Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

                                        Παν. Δυτικής Μακεδονίας

                                        Παν. Πατρών

                                        Παν. Πελοποννήσου

                                        Παν. Ιωαννίνων

                                        Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

                                        Παν. Κρήτης

                                        Πολυτεχνείο Κρήτης

                                        Παν. Αιγαίου

                                        Iόνιο Παν.

                                        Παν. Θεσσαλίας

                                        Χαροκόπειο ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας

                                        Ελληνικό Ανοικτό Παν.

 Επιμελητήρια

                                        Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

                                        Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

                                        Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)