Υπουργεία και Εποπτευόμενοι Οργανισμοί

Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΟΠΕΓΕΠ
Ελληνικό Κέντρο Ποιότητας
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος
Γεωπονική Σχολή Αθηνών
Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης
Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διάφορα

Αποστολή Γαία: Η γεωργία στην Ευρώπη (εκπαιδευτικό)
ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ
Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών A.E. (Ο.Κ.Α.Α)
Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Αττικής
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Ένωση Νέων Αγροτών