Υπουργεία και Εποπτευόμενοι Οργανισμοί

Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. "ΔΗΜΗΤΡΑ"
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΟΠΕΓΕΠ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος
Γεωπονική Σχολή Αθηνών

Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αλιεία

Γεωργία

Κτηνοτροφία

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία

Αγροτικά Μηχανήματα

Αγροτουρισμός

Έγγειες Βελτιώσεις

Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

                            

Υπουργεία - Γεν. Γραμματείες

                                        Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

                                        Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

                                        Υπ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

                                        Υπ. Ανάπτυξης

                                        Υπ.  Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

                                        Υπ. Δημοσίας Τάξης

                                        Υπ. Δικαιοσύνης

                                        Υπ. Εθνικής άμυνας

                                        Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

                                        Υπ. Εξωτερικών

                                        Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

                                        Υπ. Μακεδονίας Θράκης

                                        Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών

                                        Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών

                                        Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

                                        Υπ. Πολιτισμού

                                        Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης

                                        Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                        Υφυπ. Αθλητισμού - Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού

                                        Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

                                        Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς

                                        Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή

                                         Βουλή των Ελλήνων

  Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

                                        Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθήνας

                                        Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

                                        Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης

                                        Οικονομικό Παν. Αθηνών

                                        Γεωπονικό Παν, Αθηνών

                                        Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

                                        Πάντειο Παν. Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

                                        Παν. Πειραιώς

                                        Παν. Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

                                        Παν. Δυτικής Μακεδονίας

                                        Παν. Πατρών

                                        Παν. Πελοποννήσου

                                        Παν. Ιωαννίνων

                                        Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

                                        Παν. Κρήτης

                                        Πολυτεχνείο Κρήτης

                                        Παν. Αιγαίου

                                        Iόνιο Παν.

                                        Παν. Θεσσαλίας

                                        Χαροκόπειο ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας

                                        Ελληνικό Ανοικτό Παν.

 Επιμελητήρια

                                        Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

                                        Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

                                        Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)