Μελισσοκομία ΤΣΙΜΙΝΗ

Μελισσοκομία ΤΣΙΜΙΝΗ


Η μελισσοκομία ΤΣΙΜΙΝΗ, βρίσκεται στη Β.Ανατ.Αττική με έδρα το χωριό Βαρνάβα.

Στην περιοχή διαβιώνουν τα μελισσια μας για το μεγαλλύτερο διάστημα του χρόνου.

Κάτοχος της Μελισσοκομικής μονάδας ο Κος Τσιμίνης Σιδέρης, κατ' αποκλειστικότητα μελοσσοκόμος, με πολιποίκιλη μελισσομική δραστηριότητα από το 1968. Διακινεί επώνυμα όλα τα παραγώμενα προϊόντα της μονάδας από το 1989.

http://www.melisokomia.gr/site/index.php