Μέλι "Κτήμα Φούγκα"

Μέλι

Στο Κτήμα Φούγκα, ήδη από τα πρώτα μας μελισσοκομικά βήματα το 1993, εφαρμόζουμε τις αρχές της Βιολογικής Μελισσοκομίας, ορμώμενοι από τις επιταγές της οικολογικής μας συνείδησης, όπως αυτές εκφράζονται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, πολύ πριν υιοθετηθούν επίσημα από το ελληνικό δίκαιο (η πρώτη επίσημη ενσωμάτωση του όρου "βιολογική μελισσοκομία" και των αρχών που τη διέπουν στο ελληνικό νομικό πλαίσιο έγινε το 2003).

Αντιλαμβανόμενοι τις μέλισσες σαν ένα ζωντανό οργανισμό, η μελισσοκομική μας πρακτική προσανατολίζεται στο σεβασμό της φυσικής υπόστασης του μελισσιού. Παίρνοντας πάντα τόσα όσο είναι το όριο της "προσφοράς" τους, δεν ξεπερνούμε ποτέ το όριο αυτό, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση του ζωντανού αυτού οργανισμού-συστήματος.

Για το λόγο αυτό το μέλι "Κτήμα Φούγκα" παράγεται πάντα σε περιορισμένη αναλογικά ποσότητα, ώστε να μην οδηγούμαστε σε άσκοπη εκμετάλλευση των φυσικών αποθεμάτων των μελισσιών αφού στόχος μας είναι η ποιοτική και οικολογική μελισσοκομία.

Ετσι:
Α) Χρησιμοποιούμε ειδικές κυψέλες, οι οποίες, σύμφωνα με τις μελέτες, προσομοιάζουν στο πραγματικό περιβάλλον μιας φυσικής κυψέλης.
Β) Αφήνουμε πάντα τις μέλισσες να τρέφονται από το μέλι που παράγουν οι ίδιες. Μόνο όταν το μελίσσι βρεθεί σε πολύ μεγάλο κίνδυνο μπορεί να το τροφοδοτήσουμε εξωτερικά, αποκλειστικά με τροφές που επιτρέπονται στη βιολογική μελισσοκομία και μάλιστα τόσο όσο χρειάζεται μόνο για να τραφούν (όχι να αποθηκεύσουν), ώστε το μέλι που θα φτάσει στον καταναλωτή να είναι το κατά το δυνατόν καλύτερο προϊόν της μέλισσας.

http://www.ktimafuga.gr/greek/proionta_meli.htm