Δρεπάνι

ΔρεπάνιΔρεπάνι

Είναι από σίδηρο, στο σχήμα περίπου του ημικυκλίου και το επίμηκες στενό του στέλεχος μπήγεται μέσα σε κυλινδρικό ξύλο που χρησιμεύει ως χειρολαβή. Λόγω του σχήματός του, και επειδή δεν έχει δόντια, το ονομάζουν και λελέκι.
 

Καρπολόι


Είναι φτιαγμένο από ενιαίο ξύλο. Έχει ένα μακρόστενο στυλιάρι και στο κάτω μέρος διαμορφώνεται σε πλατύ τμήμα με τέσσερα "δάχτυλα", σαν πιρούνι.

 

Δικράνι

Αποτελείται από ένα μακρύ στυλιάρι που η μια του άκρη είναι σχισμένη στα δυο. Η διχάλα που σχηματίζεται είναι καμπύλη και έχει αιχμηρές σχεδόν απολήξεις. Στην αρχή της διχάλας είναι σφηνωμένο ένα μυτερό αντιτακτό κλαδί που η βάση του είναι τριγωνική.

 

Φτυάρι Λιχνίσματος

Είναι φτιαγμένο από ενιαίο ξύλο. Έχει ένα μακρόστενο στυλιάρι και στο κατώ μέρος μοιάζει με κοινό φτυάρι.

 

Σκεύος μετρ. σιτηρών

Είναι ένα ψηλό, κυλινδρικό σκεύος από λεπτά φύλλα ξύλου. Δυο λαβές ξύλινες στα πλάγια, κάθετες, καταλαμβάνουν όλο το ύψος του σκεύους.

 

Δοκάνη

Αποτελείται από δυο μεγάλες τάβλες που στην μια άκρη τους ανασηκώνονται λίγο. Στο σημείο που αρχίζουν να ανασηκώνονται, είναι καρφωμένο από πάνω ένα καδρόνι με ελαφρά καμπύλο σχήμα και μια ορθογώνια εγκοπή στην κάτω πλευρά στο κέντρο, για να δένεται πίσω από το άλογο ή το ζευγάρι. Ο τεχνίτης άνοιξε σχισμές στο επίπεδο τμήμα των ταβλών με καλέμια κι έμπηξε σ' αυτές μικρά, μυτερά και σκληρά πετραδάκια.

 

Φίμωτρο

Στη βάση του είναι κυκλικό από στενό στεφάνι λαμαρίνας. Δύο παρόμοια στεφάνια ημικυκλικά υψώνονται και ενώνονται στο κέντρο, στο σημείο που διασταυρώνονται. Από το ίδιο σημείο περνούν και δύο ημικυκλικά, στριφτά σύρματα. Σε διαμετρικά αντίθετη θέση δύο τριγωνικοί χαλκάδες για την προσάρτηση του στο ζώο

 

Πέλεκυς

Είναι σχετικά πλατύ, με σχήμα σχεδόν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που προς το κέντρο πλαταίνει ελαφρά και έχει στενόμακρο προφίλ. Στο κέντρο φέρει ελλειψοειδές άνοιγμα για το στυλιάρι.

 

Υνί

Είναι τριγωνικό, με κυρτές τις πλάγιες πλευρές. Στη βάση του έχει σχεδόν τετράγωνη υποδοχή για την προσάρτησή του στο ξυλάλετρο.

 

Κλαδευτήρι

Σιδερένιο κλαδευτήρι. Λείπει η ξύλινη χειρολαβή. Έχει δύο σκέλη. Το ένα με πλατιά λάμα, σχεδόν ημικυκλική και το άλλο στενότερο, που καμπυλώνει ελαφρά. Προς την απόληξη του ανοίγει και έχει κυρτή κόψη και χρησιμεύει σαν τσεκουράκι. Στο κάτω μέρος διαμορφώνεται το στενόμακρο στέλεχος που μπήγεται στην ξύλινη χειρολαβή.


Είναι επίμηκες, πλατύ και στο πάνω μέρος καμπυλώνει. Στη βάση του δημιουργείται κυλινδρική υποδοχή για το ξύλινο στυλιάρι.

 

Μαχαίρα

Μεγάλο μαχαίρι με πλατιά λάμα. Η πάνω πλευρά της λάμας είναι πλατιά και επίπεδη. Η απόληξη της λάμας είναι λοξότμητη. H λαβή είναι επενδεδυμένη από δύο κομμάτια ξύλου που ενωνόταν αρχικά με καρφιά.

 

Λανάρι

Πρόκειται για όρθιο λανάρι σε απλή μορφή. Αποτελείται από ενιαίο τμήμα ξύλου, πεπλατυσμένο στο ένα άκρο, σχεδόν ορθογώνιο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα είναι επίμηκες, σχεδόν τετράπλευρης διατομής, στενό και χρησιμεύει σαν λαβή. Στην απόληξη της πεπλατυσμένης επιφάνειας επικαρφωμένο έλασμα λαμαρίνας και στις δύο όψεις, ενώ στην μια μόνο πλευρά έχουμε δυο σειρές από ψηλές, χοντρές, ατσάλινες βελόνες.

Πρόκειται για οριζόντιο λανάρι, το οποίο είναι επικαρφωμένο οριζόντια σε τρεις κάθετες ορθογώνιες σανίδες, οι οποίες με τη σειρά τους πατούν στη μια στενή πλευρά επιμήκους ορθογώνιας, οριζόντιας σανίδας. Οι λεπτές σιδερένιες βελόνες στην πάνω πλευρά του λαναριού είναι επικαρφωμένες σε ορθογώνιο κομμάτι δέρματος. Η λαβή τετράπλευρης διατομής, σχηματίζει αμβλεία γωνία.

 

Ρόκα

Αποτελείται από δύο τμήματα. Το επίμηκες ραβδί κυκλικής διατομής που στο πάνω άκρο του έχει αιχμηρή απόληξη που χρησιμεύει σαν γάντζος για το μαλλί. Στο πάνω μέρος του ραβδιού προσαρμόζεται ένα πλατύ τμήμα ξύλου σχεδόν τριγωνικό.

 

Σμιλάρι

Εργαλείο που μοιάζει στο σχήμα με μαχαίρι. Έχει σιδερένια χειρολαβή κυκλικής διατομής και στο άκρο της είναι δισκόμορφη, γιατί δέχεται κτυπήματα από τον κόπανο (ξύλινο σφυρί) Η "λάμα" είναι πλατιά στην αρχή και μετά γίνεται στενή και έχει τριγωνική απόληξη. Λείπει ένα μικρό τμήμα από το κάτω μέρος της χειρολαβής.

 

Ορθιο λανάρι

Αποτελείται από μια ξύλινη βάση, περίπου ορθογώνια,που έχει επιμήκη, ενιαία χειρολαβή. Πάνω στην βάση αυτή είναι καρφωμένα και στις δύο πλευρές, δυο ελάσματα λαμαρίνας. Στην πάνω πλευρά είναι στερεωμένες δυο σειρές χοντρές βελόνες που χρησίμευαν για να ξαίνουν το μαλλί

 

Εργαλείο οδοντιάτρου

Χειροποίητο εργαλείο πρακτικού οδοντιάτρου. Αποτελείται από μια σιδερένια βέργα κυκλικής διατομής που το ένα άκρο της απολήγει σε θηλιά από την οποία περνά οριζόντια, ξύλινη, κυλινδρική λαβή. Στο άλλο άκρο συγκολλάται μια προέκταση (το κάτω μέρος κλειδιού;) που το άκρο της είναι πλατύ, διχαλωτό και ανλάμεσα στερεώνεται ένα καμπύλο, οριζόντιο στενό έλασμα με δαχαλωτό άκρο.

 

"Εργαλείο" οδοντοτεχνίτη

Χειροποίητο εργαλείο πρακτικού οδοντιάτρου. Αποτελείται από μια σιδερένια βέργα κυκλικής διατομής που το ένα άκρο της απολήγει σε θηλιά από την οποία περνά οριζόντια, ξύλινη, κυλινδρική λαβή. Στο άλλο άκρο συγκολλάται μια προέκταση (το κάτω μέρος κλειδιού;) που το άκρο της είναι πλατύ, διχαλωτό και ανλάμεσα στερεώνεται ένα καμπύλο, οριζόντιο στενό έλασμα με δαχαλωτό άκρο.