Γεωργία λέγεται η ασχολία που έχει σαν αντικείμενο την καλλιέργεια της γης, που μπορεί να γίνεται με μηχανικά ή με άλλα πρωτόγονα μέσα.

    Η καλλιέργεια αυτή έχει σκοπό, να παράγει γεωργικά προϊόντα, που είναι χρήσιμα για τη διατροφή του ανθρώπου ή προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία (όπως είναι για παράδειγμα το μπαμπάκι, ο καπνός, το λινάρι κλπ.) ή ακόμη μπορεί να παράγει προϊόντα για ζωοτροφές. Εκτός από τα παραπάνω η καλλιέργεια αυτή μπορεί να αφορά και τα διάφορα καλλωπιστικά και ανθοκομικά φυτά.

    Η γεωργία, όμως, σαν επιστήμη, όπως έχει σήμερα εξελιχτεί, δεν περιλαμβάνει μόνο τις απλές πρακτικές απασχόλησης στους αγρούς, αλλά και πολύ πιο σύνθετες δραστηριότητες, όπως η οργάνωση και η διεύθυνση μιας αγροτικής επιχείρησης.

    Τόσο όμως στη μια όσο και στην άλλη περίπτωση χρησιμοποιεί τις γνώσεις και τα αποτελέσματα που της προσφέρουν άλλες επιστήμες, όπως η κλιματολογία, η εδαφολογία, η βιολογία, η χημεία κλπ. και που χωρίς τη βοήθειά τους είναι αδύνατο να προκόψει.

    Έτσι, με τη χρησιμοποίηση των γνώσεων των επιστημών αυτών, η γεωργία γίνεται όλο και πιο ορθολογιστική, βασίζεται όλο και πιο πολύ σε επιστημονικές βάσεις και παύει να είναι μια εμπειρική απασχόληση των κατοίκων των χωριών.

    Σήμερα η γεωργία έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη. Οι γεωργικές εργασίες πλέον απαιτούν ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη εργασία, ενώ παράλληλα αυξάνει κατά πολύ την απόδοση. Αρκεί να αναφερθεί ότι ο άνθρωπος στο παρελθόν, για να οργώσει ένα στρέμμα με άροτρο, που το έσερναν βόδια, χρειάζονταν πάνω από 2 ώρες, με άλογα μιάμιση περίπου ώρα, ενώ σήμερα με τρακτέρ κάτι λιγότερο από 15 λεπτά της ώρας.

    Εκτός όμως από τα τρακτέρ, που χρησιμοποιούνται για το όργωμα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα μηχανήματα, έτσι που η γεωργία σήμερα να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μηχανοποιημένη.

    Παλιότερα κάθε γεωργός μπορούσε να θρέψει, με τα προϊόντα του, σχεδόν μόνο τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, πριν από 50 χρόνια, ένας αγρότης στην Ευρώπη μπορούσε να θρέψει, εκτός από τον εαυτό του και 0,2 - 0,3 ανθρώπους, που σημαίνει ότι δέκα γεωργοί με τα προϊόντα τους δεν μπορούσαν να θρέψουν παραπάνω από τρεις ανθρώπους. Σήμερα σε πολλές χώρες, ένας γεωργός μπορεί να θρέψει τουλάχιστον 10 ανθρώπους, ενώ στην Αγγλία μέχρι 25.

    Σήμερα η γεωργία δε βασίζεται μόνο στη χρήση των μηχανημάτων, αλλά και στη χρησιμοποίηση των διάφορων χημικών λιπασμάτων. Πριν από μερικά χρόνια η χρήση τους ήταν σχεδόν άγνωστη, όπως άγνωστη εξακολουθεί να παραμένει σε πολλές περιοχές των υποανάπτυκτων περιοχών.

    Η ανάπτυξη της γεωργίας δημιούργησε καινούριες ανάγκες. Έτσι σήμερα η γεωργική ανάπτυξη συνοδεύεται και από τη δημιουργία των απαραίτητων βιομηχανικών μονάδων, που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την κατεργασία και την επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων.Έτσι βλέπουμε ότι η γεωργία δεν αποτελεί απλώς και μόνο μια παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου, αλλά αποτελεί και παράγοντα προόδου μιας χώρας.