Τα προβλήματα της αποθήκευσης ήταν πολλά και σημαντικά την παλιά εποχή.

 

    
    Τα κύρια προβλήματα της αποθήκευσης ήταν πρώτον η ανεπάρκεια των αποθηκευτικών μέσων και χώρων και δεύτερον η συντήρηση των αποθηκευομένων αγαθών. Από πλευράς υλικού κατασκευής τα μέσα αποθήκευσης ήταν υφαντουργικά και ξύλινα. Τα υφαντουργικά ήταν τα διάφορα σακιά τα οποία όμως, κυρίως προορίζονταν για μεταφορές. Τα κύρια μέσα αποθήκευσης ήταν ξύλινα.

 

Μέσα Αποθήκευσης

Μερικά από τα μέσα αποθήκευσης ήταν:

 

α. Τάλαρος με ξύλινα στεφάνια. Κατασκευάζονταν από εξειδικευμένους μαστόρους, με ειδικά κατεργασμένες ξύλινες σανίδες, τις δόγες και τους πάτους, και με ξύλινα στεφάνια.

β. Κασόνι ή αμπάρι. Στο μεγάλο ξύλινο κασόνι έβαζαν μέσα κάθε είδους δημητριακού, αλεύρι και πολλά άλλα πράγματα. Ένα κασόνι υπήρχε οπωσδήποτε στο μαγεριό του σπιτιού και όλα τα άλλα στο υπόγειο και στις διάφορες αποθήκες.

γ. Κρεβάτι-πατάρι. Κατασκευάζονταν στο υπόγειο του σπιτιού και εναπόθεταν πάνω τους κολοκύθια, πατάτες, μήλα κ.α.

δ. Τσουβάλι. Σε τσουβάλια έβαζαν τα ψυχανθή τους ( φασόλια κ.λ.π), τα καρύδια κ.α.

ε. Χώστρες. Ήταν διάφορες λακκούβες μέσα στο κήπο, κατάλληλα σκεπασμένες, όπου αποθηκεύονταν και συντηρούνταν καμπρολάχανα, κάστανα κ.α.

στ. Μπουρσί. Στα παλιά χρόνια και σε καιρούς χαλεπούς, στον απέναντι τοίχο του υπογείου και εφαπτόμενον επί φυσικού εδάφους, υπήρχε μια κρύπτη της οποίας η είσοδος χτιζόταν. Εκεί αποθηκεύονταν τρόφιμα, μακροχρονίως συντηρούμενα, για κάθε έκτακτη ανάγκη.