Η μεταφορά αποτελούσε ένα από τα δύσκολα κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας.

  Για την μεταφορά των καρπών, χρησιμοποιούσαν υφαντουργικά ή ξύλινα μέσα (εργαλεία) και φυσικά το γνωστό σαμάρι.