Αττικής   Υπεραστικά Λεωφορεία

210 8223640

Δρομολόγια   Αστικών Συγκοινωνιών

185

Δρομολόγια   λεωφορείων Ο.Σ.Ε.

210 8233235

Δρομολόγια   Μετρό Αθηνών

210   6792000-399

Δρομολόγια   Υπεραστικών Λεωφορείων

1440

Ηλεκτρ/νητα Λεωφορεία (Η.Λ.Π.Α.Π.)

012 583300

Ηλεκτρικοί   Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.)

210 3248311

Ηχογραφημένες   Πληροφορίες Αναχωρήσεων εξωτερικού

1440

Ηχογραφημένες   Πληροφορίες Αναχωρήσεων εσωτερικού

1440

Θεσσαλονίκης   (κρατήσεις θέσεων)

2310 517517

ΚΤΕΛ Αθήνα   – Θεσσαλονίκη

210 8225148

Οργανισμός   Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

210 5297777

Σιδηροδρομικός   Σταθμός Αθηνών (Λαρίσης)

210 5298842

Σιδηροδρομικός   Σταθμός Θεσσαλονίκης

2310   517517-8

Σταθμός   Πελοποννήσου

210 5131601