ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

            Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας : 166 ( www.ekab.gr )

            Κέντρο Δηλητηριάσεων : 210 7793777

            Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, Φαρμακεία, Γιατροί (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,Κρήτη, Θεσσαλία) : 14944

            Σταθ. Πρώτων Βοηθειών ΙΚΑ : 210 6467811

            Άμεση Δράση Αστυνομίας : 100

            Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης : 112

            Πυροσβεστική Υπηρεσία : 199

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

             ΙΚΑ ραντεβού : 184 ( www.ika.gr )

             Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : 210 5232821-9, 2105249011( www.mohaw.gr )

             ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) : 210 5212000, 210 8899000

             Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός : 210 3603449 ( www.redcross.gr )

             Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων : 1147 ( www.eom.gr )

             Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας : 210 2410000 ( www.ekea.gr )

             Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) : 197

             Εθνικό Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων : 210 6465603

             Υγειονομικό Κέντρο : 210 8842411-13

             Γιατροί του κόσμου : 210 3213150

             Γιατροί χωρίς σύνορα : 210 5200500

             Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) : 1145

             Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών : 1031 ( www.okana.gr )

             Το χαμόγελο του παιδιού : 1056 ( www.hamogelo.gr )

             Παιδικό χωριό S.O.S. : 210 3313661-3 ( www.sos-villages.gr )

             Γραμμή Ζωής SOS : 175

             Συμβουλευτικός σταθμός AIDS : 210 7222222