Σπάνια έλειπε το κοφτερό (συνήθως σουγιάς) από την τσέπη του αγρότη και της αγρότισσας.


α. Σουγιάς ή τσικί. (Από το Βυζαντ. τσακίον= αναδιπλούμενο μαχαιρίδιο)

β. Κολοκοτρώνα. Είναι ο ευτελέστερος σουγιάς. Πήρε το όνομα προς "τιμήν" του Κολοκοτρώνη.

γ. Λάζος με θηκάρι. Ήταν ένα κοινό μαχαίρι μέσα στη θήκη του, το οποίο έφεραν απάνω τους, σε κάποια τσέπη ή στο σελάχι τους, μόνο οι άντρες.