Πως γινόταν η εκτροφή των παμφάγων ζώων.


    Τα παμφάγα, εκτός από την φυτική ή ζωική στεγνή τροφή, τα τάιζαν επί πλέον με υγρά υπολείμματα της γαλακτοκομίας (τυρόγαλα κ.λ.π.) και διάφορους χυλούς. Οι υποδοχείς αυτών των τροφών ήταν τα κουρήτια.

α. Γουρουνοκουρήτος. Ήταν το ατομικό, πέτρινο κατά κανόνα, πιάτο του σιτευτού μοναχοφάη χοίρου. Στην βουκολική αλληγορία είναι σύμβολο της εξουσίας, όταν αυτή ασκείται αντιδημοκρατικά και ιδιοτελώς από τους κάθε φορά διαχειριστές της (Από το σλαβικό koryto=σκάφη).

β. Σκυλόκορτο ή λιτσιάρι.
Σε αντίθεση με τον γουρουνοκουρήτο που τον λυμαινόταν ένας, στον κουρήτο των σκύλων γινόταν χαμός με τον σκυλοκαβγά, για το ποιος θα φάει περισσότερο. Η βουκολική αλληγορία της λέξης λιτσιάρι παραπέμπει σε σπατάλες ρεμούλες και αναρχία. Τα, κατά φύσιν, σαρκοφάγα σκυλιά κοντά στον άνθρωπο εκφυλίστηκαν σε παμφάγα, δεν έτρωγαν και δεν τρώνε μόνο χόρτα βραστά και κάποια αμιγώς φυτικά προϊόντα. Πολλά υποπροϊόντα της γαλακτοκομίας κατέληγαν στο σκυλόκορτο.

γ. Κουρτσέλι για κουτάβια. Έτρωγαν χώρια γιατί δεν τα έβγαζαν πέρα με τον σκυλοανταγωνισμό των μεγάλων.