Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την τιθάσευση των λιανομάτων (όπως για παράδειγμα αιγοπρόβατα και αρνοκάτσικα). 


    Τα λιανώματα (αιγοπρόβατα κι αρνοκάτσικα) δεν είχαν την δυναμική των γαϊδουρομούλαρων, όμως στην προσπάθειά τους να φάνε το καλύτερο, που υπήρχε γύρω τους, προκαλούσαν και αυτά κάποιες ζημιές.

α. Λυτάρι. Ήταν ένα κομμάτι καναβιά, που στην μια άκρη του, έφερε έναν μηχανισμό με δυο κρικέλες, τον λεγόμενο στρίφιγκα. Με αυτό έδεναν κυρίως τις κατσίκες.

β. Καπ΄τσάλι ή σαλιβάρι. Όταν τα μικρά των ζώων, μεγαλώνουν αρκετά και μπορούν να αυτοσυντηρηθούν, οι μανάδες τους, από μόνες τους, τα διώχνουν και τα αποκόβουν. Στις κατσίκες και τις προβατίνες όμως περισσεύει το γάλα κι έτσι αυτές αποκόβουν τα μικρά τους καθυστερημένα. Επειδή όμως το περίσσευμα αυτό το ήθελε ο τσοπάνος για τον εαυτό του, φρόντιζε ο ίδιος ν' αποκόβει τα αρνοκάτσικα. Ένας τρόπος ήταν να φοράει στο στόμα των μικρών το καπ΄τσάλι με το οποίο, αυτά μπορούσαν να ψευτοβοσκήσουν, δεν μπορούσαν όμως να βυζάξουν, γιατί οι μύτες του καπτσαλιού κάρφωναν τα μαστάρια των μανάδων τους.