Ο ρόλος των κουδουνιών.


    Τα κουδούνια, στο κοπάδι έπαιζαν μεγάλο ρόλο. Ο τσοπάνος έβαζε όλη του τη γνώση και την τέχνη στην κατασκευή αυτών. Τα κουδούνια τον βοηθούσαν πρακτικά, στο σκάρο, στο σάλαγο, στη στρούγκα και στο στάλο και καλλιτεχνικά, σαν όργανα συνοδείας στο δικό του φλογερολάλημα. Το κοπάδι του μερακλή βλάχου γινόταν αντιληπτό από την μελωδία των κουδουνιών του κι από το συνταιριασμένο κι αρμονικό άκουσμά τους.

    Το κάθε κουδούνι είχε το γλωσσίδι του. Η πρόσδεσή του με το σώμα του κουδουνιού γινόταν με ένα μικρό πετσί, το λεγόμενο ψίδι. Έτσι το γλωσσίδι κινιόταν λεύτερα και δεν τροχούσε πάνω στο κουδούνι και ο ήχος έβγαινε λαγαρότερος.

    Τα κουδούνια χαρακτηρίζονταν
 
1. Από το μέγεθός τους σε: κουδούνες, μεσοκούδουνα και κουδούνια,

2. Aπό το είδος του ζώου για το οποίο προορίζονταν σε: γαλαροκούδουνα και αρνοκούδουνα και

3. Από το σχήμα τους σε: στρογγυλοκούδουνα και πλακωτά.