Η τιθάσευση ζώων.


    Ο άνθρωπος εξημέρωσε τα ζώα, τα υποδούλωσε στην υπηρεσία του. Όμως αυτό δεν αρκούσε. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποίησε διάφορα μέσα για να τα υποτάξει ακόμα περισσότερο και να τα κατευθύνει όπως ήθελε αυτός.

 

Εργαλεία Τιθάσευσης Φορτιάρικων

Εργαλεία Τιθάσευσης Λιανωμάτων

Εργαλεία Τιθάσευσης Λοιπών Ζώων