Τα σημάδια.


    Το σημάδεμα γίνεται ,όταν τα κατσίκια και τ' αρνιά είναι ακόμα μικρά. Μ΄ αυτά τα σημάδια ξεχωρίζουν τα μπουλούκια και γνωρίζουν οι τσοπάνηδες τον ιδιοκτήτη των προβάτων. Το σημάδεμα γίνεται στα αυτιά, στο δεξί ή στο ζερβί ή και στα δυο μαζί. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα σημάδια που έχουν τα πρόβατα στα αυτιά τους, διακρίνονται σε:

α. Κουτσάφτικα. Όταν έκοβαν την άκρη του αυτιού. Αν ήταν κομμένο το δεξί είχαμε κουτσάφτικα από το δεξί, αν το αριστερό κουτσιάφτικα από το αριστερό, αν και τα δυο κουτσάφτικα κι από τα δυο. Αυτή η λογική ισχύει και για τα παρακάτω σημάδια.

β. Φουρκάφτικα. Όταν έκοβαν στην κορυφή στο αυτί ψαλιδιά από δω, ψαλιδιά από κει και γινόταν κάτι σαν φούρκα (διχάλη).

γ. Κομποδάφτικα. Όταν η διχάλη γινόταν στο πλάι και το αυτί έμοιαζε σαν κομποθιασμένο.

δ. Μπροστοκλείδωτο. Όταν έκοβαν το αυτί λίγο στο πλάι και κατά μπρος.

ε. Πισωκλείδωτο. Αν έκοβαν λίγο το αυτί στο ριζάφτι (στον πάτο του αυτιού).

στ. Σκιζάφτικο. Αν γινόταν σχισματιά στο αυτί.

ζ. Σταυράφτικο. Άμα γίνονταν τρεις κοψιές στο αυτί, μια στην κορφή και από μια στο πλάι.

η. Σκαλάφτικο.
Όταν έκοβαν το αυτί στο πλάι και έφτιαχναν μια σκάλα.

θ. Τρυπάφτικο. Όταν το τρυπούσαν το αυτί στη μέση.

ι. Ξοράφτικο. Όταν ψαλίδιζαν λίγο το αυτί στο πλάι.

ια.Ασήμαδα. Το σημάδι τους ήταν ότι δεν είχαν καθόλου σημάδι.