Είναι φτιαγμένο από ενιαίο κομμάτι ξύλου. Έχει επίμηκες, κυλινδρικό στέλεχος που το ένα άκρο του διαμορφώνεται σε δυο πλατιά σκέλη που συγκλίνουν στην απόληξή του. Εκεί στερεώνεται το δέρμα.Αμόνι τσαγκάρη
Αποτελείται από ένα επίμηκες, κάθετο στέλεχος που στο πάνω άκρο του γωνιάζει και γίνεται οριζόντιο πεπλατυσμένο. Το κάτω μέρος του είναι μπηγμένο σε ορθογώνια περίπου ξύλινη βάση.Μοιάζει με μικρή πένσα. Στην μια πλευρά του είναι "χτυπημένο" το γράμμα Ν.Το εργαλείο είναι ρομφόσχημο με καμπύλη στην πάνω πλευρά. Στην μια απόληξη της πάνω πλευράς, σχηματίζεται εγκοπή. Έχει ξύλινη, κυλινδρική χειρολαβή, στενή στο πάνω μέρος, απολήγει σε σφαιρίδιο. Έχει οριζόντιο χαρακτό αυλάκι.Επίμηκες, λοξό σουβλί που καμπυλώνει ελαφρά στο αιχμηρό άκρο του. Έχει ξύλινη, κυλινδρική χειρολαβή που στενεύει προς τα πάνω. Στο κάτω άκρο σχηματίζεται σφαιρίδιο. Οριζόντιο χαρακτό αυλάκι στην χειρολαβή.


Έχει σχήμα πετάλου άνθους και στην κάτω πλευρά έχει χοντρά "δόντια". Το στέλεχος που χρησιμεύει και για λαβή καμπυλώνει προς τα πάνω, είναι κυκλικής διατομής και έχει αιχμηρή απόληξη.

Είναι σχετικά επίμηκες, κυκλικής διατομής, που καμπυλώνει ελαφρά και καταλήγει σε ακμή. Το κάτω άκρο του μπαίνει στο κέντρο ξύλινης λαβής που έχει σχήμα καρουλιού, το οποίο έχει κοπεί κατά μήκος και γι αυτό είναι τυλιγμένος γύρω του σπάγγος. Στην κάτω πλευρά της λαβής έχει καρφωθεί ένα κομμάτι δέρματος.