Εκτύπωση
Κατηγορία: Αλιεία

 

Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


    Με τον όρο ιχθυοκαλλιέργεια, εννοούμε την ελεγχόμενη εκτροφή και αναπαραγωγή ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών (μαλάκιων, οστρακοειδών, καρκινοειδών, φυκών). Στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας αβγά από επιλεγμένες ποικιλίες τοποθετούνται σε ειδικές δεξαμενές μέχρι την εκκόλαψή τους και στη συνέχεια είτε χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό λιμνών και ποταμών είτε εκτρέφονται, προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο. 

    Οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη σωστή ανάπτυξη των ψαριών είναι, σε γενικές γραμμές, η καθαρότητα και η σωστή θερμοκρασία του νερού και η πλήρης διατροφή τους, πλούσια κυρίως σε πρωτεΐνες, λιπίδια και ανόργανα στοιχεία.

    Η Ελλάδα προσφέρει άριστες υδροβιολογικές και κλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών, αποτελώντας την πρώτη ιχθυοπαραγωγό χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου, με κύρια προϊόντα το λαβράκι και την τσιπούρα (ακολουθούν η πέστροφα, ο κυπρίνος, τα μύδια, τα στρείδια, τα χέλια κ.ά.). Η ελληνική παραγωγή των δύο αυτών ποικιλιών καλύπτει το 60% της συνολικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 50% της παραγωγής της Μεσογείου.