Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδος

Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδος

Η Δυτική Ελλάδα, αποκαλούμενη το "Φυσικό πάρκο της Ελλάδας" αποτελεί την περιοχή με την μεγαλύτερη ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στη χώρα μας.

Η Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα είναι διεπαγγελματική οργάνωση με την νομική μορφή αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική. Δημιουργήθηκε το 1998 και έχει μέλη Βιοκαλλιεργητές, Γεωτεχνικούς επιστήμονες, Εμπόρους & Μεταποιητές Βιολογικών προϊόντων, κυρίως στην Αιτ/νία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Είναι μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης βιοκαλλιεργητών IFOAM, ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας, συμμετέχει στο «Μεσογειακό δίκτυο βιολογικής γεωργίας» και στο «Δίκτυο βιολογικής γεωργίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»


http://www.bionetwesthellas.gr