Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης

Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), αποτελεί ένα διαδημοτικό φορέα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Η βασική αποστολή του ΣΕΔΗΚ περιλαμβάνει δυό βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά παρεμβάσεις σχετικές με την αναβάθμιση των συνθηκών στον τομέα της παραγωγής ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει δρασεις σχετικές με την βελτίωση των όρων στον τομέα της διάθεσης και εμπορίας.

Στον τομέα της παραγωγής βασικοί στόχοι είναι: Η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση στην ποιότητα του ελαιολάδου, η μείωση του κόστους παραγωγής, προτάσεις για την βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ, μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των μέτρων της Ευρωπαικής και Εθνικής ελαικης πολιτικής, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικά προβλήματα, ακραίες καιρικές συνθήκες, φυτονόσους κ.α.
Στον τομέα της διάθεσης βασικός στόχος είναι: Η αύξηση της κατανάλωσης του Κρητικού παρθένου ελαιολάδου, η ανάδειξη και προβολή της ανεγνωρισμένης υγιεινής, γευστικής και πολιτιστικής αξίας του και η προστασία της φημισμένης ποιότητας του.


http://www.sedik.gr