Αγροτικός Συνεταιρισμός Οικοτεχνίας-Χειροτεχνίας "H ΕΡΓΑΝΗ", Γεράκι Λακωνίας.


              ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ


    Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οικοτεχνίας – Χειροτεχνίας «Η ΕΡΓΑΝΗ» εδώ και 16 χρόνια λειτουργεί, προσπαθώντας να διατηρήσει τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και να συμβάλλει
στην ανάδειξη της λαογραφίας. Οι γυναίκες του Συνεταιρισμού φτιάχνουν σε όρθιο αργαλειό:

-υφαντά
-κιλίμια
-μαξιλάρες κ.ά.

    Τα σχέδια που χρησιμοποιούν είναι κυρίως παρμένα από τη Βυζαντινή περίοδο. Δέχονται παραγγελίες για οποιαδήποτε σχέδιο.

    Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Οικοτεχνίας – Χειροτεχνίας «Η ΕΡΓΑΝΗ» ιδρύθηκε το 1988 με την πρωτοβουλία κάποιων γυναικών – αγροτισσών προκειμένου να διατηρηθεί η τέχνη της υφαντικής, η οποία καθημερινά εκλείπει, αλλά και να αποκτήσουν οι ίδιες κάποιο εισόδημα μέσα απ’ αυτήν την απασχόληση. Οι γυναίκες του Γερακιού ασχολούνται από την εποχή της τουρκοκρατίας με την οικιακή υφαντουργία. Τα «Γερακίτικα κιλίμια» ή «Γερακίτικοι τάπητες», έχουν βραβευτεί ήδη από το 19ο αιώνα (διεθνής έκθεση της Βιέννης 1873 και Αθήνας 1888). Είναι ο μόνος Συνεταιρισμός στην περιοχή που προσπαθεί να διατηρήσει αυτή την πολιτιστική κληρονομιά.