Έδεσσα η πόλη των νερών Τοπικά Παραδοσιακά Προϊόντα

 

Έδεσσα - Γυναικείος Συνεταιρισμός Αρνισσας

Η ιδέα ξεκίνησε όταν 2 γυναίκες της Αρνισσας (χωριό στον Δ.Βεγορίτιδας - 22km απο την Εδεσσα) οι οποίες έκαναν παραγωγή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων για χρήση στο σπίτι τους, διέθεσαν τα προϊόντα τους στην Αγορά. Οι κριτικές ήταν ενθαρρυντικές και σταδιακά το ενδιαφέρον μεγαλύτερο για την συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Το 1998 μία ομάδα απο γυναίκες του χωριού αποφασίζει να ιδρύσει ένα συνεταιρισμό για να οργανώσει καλύτερα την ιδέα. Γεννιέται έτσι ο παραγωγικός συνεταιρισμός Γυναικών Αρνισσας (παρασκευή & εμπορία παραδοσιακών τροφίμων) με διακριτικό τίτλο "Ο ΒΟΡΡΑΣ" . Τηλ. +30 23810 31983